Showing 1–48 of 76 results

Cha hun lao man er 2015

Placeholder

Cha Hun 茶魂 Autumn 2015

RM1,299.00

Chuan shi gong bing lao man er autumn 2014

Placeholder

Chuan Shi Gong Bing 传世贡饼 Autumn 2014

RM599.00
Placeholder

Chuan Shi Gong Bing 传世贡饼 Autumn 2015

RM599.00
Placeholder

Chuan Shi Gong Bing 传世贡饼 Spring 2015

RM899.00

Gu cha chuan qi nan nuo autumn 2014

Gu Cha Chuan Qi 古茶传奇 Autumn 2014

RM599.00
Placeholder

Gu Cha Chuan Qi 古茶传奇 Autumn 2015

RM599.00
Placeholder

Gu Cha Chuan Qi 古茶传奇 Spring 2015

RM599.00

Huang jia cha autumn 2015

Huang Jia Cha Bu Lang Autumn 2015

Placeholder

Huang Jia Cha 黄家茶 Autumn 2015 (Bu Lang)

RM169.00
Placeholder

Huang Jia Cha 黄家茶 Autumn 2015 (Jing Mai)

RM169.00
Placeholder

Huang Jia Cha 黄家茶 Spring 2015

RM299.00

Jin Mai Autumn 2015

Jin Mai Spring 2015

Jin mai zao chun 2006

Jing Mai Da Shu Cha 景迈大树茶 Spring 2012

RM899.00

Jing mai gu shu cha 2013

Jing Mai Gu Shu Cha 景迈古树茶 Spring 2013

RM699.00

Jing mai qiao mu 2013

Jing Mai Qiao Mu 景迈乔木 Spring 2013

RM199.00
Placeholder

Jing Mai Zao Chun 景迈早春 Spring 2006

RM899.00

Lao ban zhang 2009

Lao ban zhang 2010

Lao ban zhang 2011

Lao ban zhang 2012

Lao ban zhang 2013

Lao ban zhang 2014

Lao ban zhang 2015

Placeholder

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2009

RM12,999.00

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2010

RM8,999.00
Placeholder

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2011

RM8,999.00
Placeholder

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2012

RM7,999.00
Placeholder

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2013

RM6,999.00
Placeholder

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2014

RM3,999.00

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2015

RM3,999.00

Lao Man Er Autumn 2015

Lao Man Er Spring 2015

Long bing 2012

Long Bing 龙饼 Autumn 2012

RM199.00

Long zhu jin mai 2015

Placeholder

Long Zhu 龙珠 Autumn 2015

RM8.00

Meng hai nan ben lao zhai 2011

Meng Hai Nan Ben Lao Zhai 勐海南本老寨 Spring 2011

RM899.00

Meng la qiao mu 2012

Meng La Qiao Mu 勐腊乔木 Spring 2012

RM259.00