Showing 1–48 of 84 results

Placeholder

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2009

RM12,999.00

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2010

RM8,999.00
Placeholder

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2011

RM8,999.00
Placeholder

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2012

RM7,999.00
Placeholder

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2013

RM6,999.00
Placeholder

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2014

RM3,999.00

Lao Ban Zhang 老班章 Spring 2015

RM3,999.00
Placeholder

Cha Hun 茶魂 Autumn 2015

RM1,299.00

Jing Mai Da Shu Cha 景迈大树茶 Spring 2012

RM899.00
Placeholder

Jing Mai Zao Chun 景迈早春 Spring 2006

RM899.00
Placeholder

Chuan Shi Gong Bing 传世贡饼 Spring 2015

RM899.00

Meng Song Nan Ben Lao Zhai 勐宋 南本老寨 Spring 2009

RM899.00

Meng Song Da Shu Cha 勐宋大树茶 Spring 2012

RM899.00

Meng Hai Nan Ben Lao Zhai 勐海南本老寨 Spring 2011

RM899.00

Jing Mai Gu Shu Cha 景迈古树茶 Spring 2013

RM699.00
Placeholder

Qian Nian Gu Yun 千年古韵 Autumn 2015

RM599.00
Placeholder

Qian Nian Gu Yun 千年古韵 Spring 2014

RM599.00
Placeholder

Gu Cha Chuan Qi 古茶传奇 Spring 2015

RM599.00
Placeholder

Gu Cha Chuan Qi 古茶传奇 Autumn 2015

RM599.00
Placeholder

Chuan Shi Gong Bing 传世贡饼 Autumn 2015

RM599.00

Gu Cha Chuan Qi 古茶传奇 Autumn 2014

RM599.00
Placeholder

Chuan Shi Gong Bing 传世贡饼 Autumn 2014

RM599.00

Tong Xing Hao 同兴号 Spring 2009

RM599.00

Yi Wu Gu Shu Cha 易武古树茶 Spring 2013

RM599.00
Placeholder

Qian Nian Gu Yun 千年古韵 Spring 2015

RM499.00
Placeholder

Huang Jia Cha 黄家茶 Spring 2015

RM299.00

Yi Wu Qiao Mu 易武乔木 Spring 2012

RM259.00

Meng La Qiao Mu 勐腊乔木 Spring 2012

RM259.00

Long Bing 龙饼 Autumn 2012

RM199.00

Jing Mai Qiao Mu 景迈乔木 Spring 2013

RM199.00
Placeholder

Qun Yin Hui 群英荟 2007

RM189.00
Placeholder

Huang Jia Cha 黄家茶 Autumn 2015 (Bu Lang)

RM169.00
Placeholder

Huang Jia Cha 黄家茶 Autumn 2015 (Jing Mai)

RM169.00
Placeholder

Yuan Ri Hao 远字号 2008

RM159.00
Placeholder

Qun Yin Hui 群英荟 2008

RM159.00
Placeholder

Qun Yin Hui 群英荟 2009

RM149.00
Placeholder

Tuo Cha 熟沱 2008

RM129.00
Placeholder

Long Zhu 龙珠 Autumn 2015

RM8.00

Feng Huang Dan Cong

Meng hai nan ben lao zhai 2011

Lao Man Er Autumn 2015

Lao ban zhang 2013

Yi wu qiao mu 2012

Da Hong Pao

Jing mai gu shu cha 2013

Jin Mai Autumn 2015

Lao ban zhang 2014

Tong xing hao 2009